Ereleden

25 jaar:
Dhr. H. van Beek
Dhr. B. de Wilde

40 jaar:
Dhr. H. Zondag

50 jaar:
D
hr. T. Bijsterbosch